Kategorier
IT

Fastighetssystem underlättar skötseln

Med hjälp av ny teknologi sköter du fastigheten på ett helt optimalt sätt. Du har kontroll över alla funktioner och får en driftsäkerhet utöver det vanliga.

Det är till stor hjälp för den dagliga skötseln att ha alla funktioner integrerade i samma fastighetssystem, och då kan du blixtsnabbt få fram all information bara med några knapptryck. Dessutom är det helt aktuella värden som du får fram. Det är något revolutionerande att slippa leta i arkiv och pärmar efter avtal och kontrakt, att kunna se fel och åtgärda dem direkt.

Fastighetssystemet innehåller allt från ritningar till åtgärder och gjorda reparationer, aktuella hyror och avtal, detaljer om ventilationsutrustning, vatten och elektricitet och mycket mer. Kopplar du ihop det med en app kan du i realtid följa allt som sker i fastigheten. Kontakta ett företag som säljer fastighetssystem, så får du veta mycket mer om alla funktioner du får på köpet.

Fastighetssystem är effektiva

När du utnyttjar Internet of Things, IoT, kan du koppla en app till ditt fastighetssystem, och du kan också utnyttja datorer till att skapa en portal för hyresgästerna. Du kan koppla ekonomin till ditt fastighetssystem, så att du också har koll på alla hyror och betalningar.

Alla krav som ställs på fastighetsägare, det att man exempelvis ska ha rutiner för brandskydd och ronder, underlättas med hjälp av appar. Du registrerar direkt vad som händer och sedan kan du sammanställa information med hjälp av datorn. Det är suveränt på många sätt och sparar många personers arbete. Du skriver enkelt ut dokumentation och protokoll.